Attester & priser

 

Førerkort kr. 600
TT-kort kr. 400
P-plass kr. 400
Adopsjon kr. 500
Helseattest ifm studier utlandet kr. 600
Enkle attester inkludert fraværsattest til skole kr. 100
Enkle attester på annet språk kr. 260
Aspiranter til politihøgskolen kr. 600
Attest amatørbokser kr. 800
Norges motorsportforbund kr. 700